Wyjazdy Studentów

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy. 

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską w celu odbycia studiów.
  3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
  4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line.
  5. Wydrukować  formularz aplikacyjny i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji lub koordynatora wydziałowego.

 

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Komunikaty" i na stronach wydziałowych. Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się właśnie na wydziałach, prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego i kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+ (lista koordynatorów wydziałowych znajduje się poniżej w załączniku).
 

APLIKUJ ONLINE:

Formularz aplikacyjny na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+

 

Kod Erasmus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: PL KATOWIC01

Przydatne linki:
Kody przedmiotów (Erasmus Subject Area Codes)

Praktyczne wskazówki dot. OLS

Dokumenty do pobrania:

 

 

ZAŁĄCZNIK WIELKOŚĆ
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 5.65 MB
Informator dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach Erasmus+ 695.82 KB
Umowy Bilateralne Erasmus+ 2017-2021 392.32 KB
Learning Agreement for studies - Porozumienie o programie studiow 100.53 KB
Wskazówki dotyczące wypełniania Learning Agreement for studies - Porozumienia o programie studiów 67.91 KB
Wniosek wyjazdowy W/S 137.5 KB
Wzór - jak wypełnić wniosek W/S 324.55 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie EURO 33 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie PLN (PO WER) 33 KB
Confirmation of Mobility - Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej - WZÓR 212.34 KB
Podanie o przedłużenie studiów w uczelni partnerskiej 29.5 KB
Lista Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+ 105 KB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 9.37 MB
Karta studenta Erasmusa+ (PL) 4.1 MB
Karta studenta Erasmusa+ (EN)